Svar på korsordet i Allt om nr 6 – 2019

Svar på korsordet i Allt om nr 6 – 2019

0

Rätt svar: 

MÖCKELNS FLYGFÄLT PÅ HÖG HÖJD

Vinnare: Sigrid Persson i Knislinge 

Vi på redaktionen säger Grattis! Tre Triss kommer på posten.