Svar på korsordet i Allt om nr 2 – 2019

Svar på korsordet i Allt om nr 2 – 2019

0

Rätt svar:

Hon saknar fotfäste På osäker mark

Vinnare: Stefan Ekström i Osby

Vi på redaktionen säger Grattis! Tre Triss kommer på posten.