Svar på korsordet i Allt om nr 12 – 2019

Svar på korsordet i Allt om nr 12 – 2019

0

Rätt svar: 

FÖDET GÅR SOM PÅ RÄLS EN EXTRA VÄXEL

Vinnare: Erling Falk i Osby. 

Vi på redaktionen säger Grattis! Tre Triss kommer på posten.