Samverkan Skola & Arbetsliv

Samverkan Skola & Arbetsliv

0

Under hösten 2018 har elever i åk. 9 varit ute på prao och nu under våren har det varit eleverna i åk. 8 som varit ute.

Praoverksamheten befinner sig fortfarande i ett uppstartsskede och vi vill gärna att personer från näringslivet är med och bidrar i utvecklingsarbetet med sina tankar om hur vi skapar en bra praoverksamhet i Osby kommun. Som ett led i detta utvecklingsarbete bjuder vi in till en Workskop på temat: Samverkan Skola Arbetsliv (SSA) fredagen den 26 april kl. 09:00-12:00 på Borgen.

Workshopen inleds med en miniföreläsning av Linda Svensson, Experis, på temat: ”Att attrahera morgondagens kompetens – Dagens kompetensbrist ställer andra krav på oss arbetsgivare. Hur måste vi tänka för att fånga morgondagens talanger?”

https://www.osby.se/nyheter/nyheter-2019/2019/2019-04-05-hur-lockar-vi-morgondagens-talanger.html