PRO Knislinge höll årsmöte

PRO Knislinge höll årsmöte

0

Broby PRO hade årsmöte den 13 februari. Ordförande Astrid Sjöström hälsade välkommen och speciellt till Lena Gustavsson, Knislinge som stod för dagens underhållning.

Lena underhåller på sitt speciella vis när hon spelar och sjunger glada, roliga, svängiga och fräcka visor, som passar pigga pensionärer. Bl.a. sjöng hon sin egen version av ”When I’m 64” av Beatles. Det är, enligt Lena, vårdpersonalen som satt ihop texten och den handlar om smarta frågor om vad som är tillåtet eller inte tillåtet när man hamnar i äldrevården. Texten var rolig och uppmanade verkligen till eftertanke och det lockade fram en del skrattsalvor.

Årsmötet tog vid
Efter fikan var det dags för årsmötet. Lars Gunnarsson valdes till ordförande för årsmötet. Sedvanliga val förrättades och verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning genomgicks och godkändes. Revisorernas rapport lästes upp och godkändes. Ansvarsfrihet beviljades.

Information och varning
När årsmötet var avklarat informerades om att kaffepriset på träffarna inte kommer att ändras från 30 till 40 kr.
Det har också framkommit att någon person ringer till äldre och säger att de är från PRO för att ”upplysa” om en tandvårdsförsäkring och ber om kontouppgifter. Naturligtvis är det lögn och det kan inte sägas tillräckligt ofta: kontouppgifter skall aldrig lämnas ut per telefon i något sammanhang!
Det informerades också om att ”Göingebygdens trygga hem”, en bostadsrättsförening för äldreboenden, genom Riksbyggen bygger om kommunens äldreboenden. Boende påverkas inte och kommunen har även fortsättningsvis hand om placeringar i äldreboende. PRO bevakar processen.
Program för 2019 delades ut.
Inbjudan från Skånedistriktet om EU-konferens i Eslöv den 7/3. Astrid Sjöström deltar.
Inbjudan till studiecirkel i Eslöv som gäller ”Hälsan i behåll” samt en inbjudan från Knislinge till en kurs i ”Falltrygghet” med ledare Anders Bengtsson.

Trivselträff
Nästa ”möte” är en trivselträff den 13/3 och då gästas PRO av Kent Bernby (Tyringe), som står för underhållningen.

Text och bild: Birgitta Andersson