Första kvinnliga presidenten  i Lions Club Osby

Första kvinnliga presidenten i Lions Club Osby

0

Vid sista mötet för säsongen blev det en historisk händelse när Lions Club Osby, som bildades 1953, fick sin första kvinnliga president, Helena Ståhl. Helenas närmaste projekt är att jobba med kommande Lions Loppmarknad den 31/8, som är en av Skånes största och mest ansedda.

Vid samma möte erhöll Åke Wihlborg Lions finaste utmärkelse, Melwin Jones Fellow. Utmärkelsen har endast utdelats vid ett fåtal tillfällen i föreningens historia. Åke premierades för 45 års arbetsinsats med en aldrig sinande entusiasm.