Boksläpp i Emmislöv

Boksläpp i Emmislöv

0

Det var fullsatt i Emmislövs församlingshem andra söndagen i advent, då Göinge hembygdsförening släppte boken ”Emmislöv – historia och kultur kring en medeltidskyrka”, författad av Ingela Frid och Sven Jensén.

Emmislövs kyrka stoltserar med tegelmurar, Skånes äldsta daterade nattvardskalk och ett gråstenstorn som ser medeltida ut trots att det är från 1800-talets mitt. Kyrkogårdarna har förstås sitt kapitel i boken, liksom skolhuset som blev bibliotek, kommunalhus och församlingshem. En badstuga bredvid skolhuset erbjöd karbad och bastu till invånarna i en tid då badrum ännu var ovanliga i hemmen.

Engagerade människor

Arkiven vittnar om engagerade människor i syföreningen, söndagsskolan och ungdomsverksamheten, allt med kyrkan som nav och utgångspunkt.  Konsten har också sin plats i boken. Konstnärer som Sten Sandgren, Gert Kaffa, Elon Nilsson m.fl. har var och en på sitt sätt skildrat Emmislövs kyrka i sina verk.

Hembygdsafton i februari

Boken kostar 200 kr och skaffas enklast genom att kontakta sven.jensen46@gmail.com eller ingela.frid@gmail.com. Vi passar även på att hälsa alla välkomna till hembygdsafton i Emmislövs församlingshem 13 februari 2019 kl. 18:30, då Sven berättar om ”Emmislövs kyrkby då och nu”, samt Kulturhuset Vita Skolan i Broby den 2 mars kl. 13.00, då Ingela berättar om forskningen kring Emmislövs kyrka. Givetvis går det att köpa boken även vid dessa evenemang. Se vidare föreningens hemsida www.hembygd.se/goinge.

Text: Sven Jensén och Ingela Frid,

Göinge hembygdsförening