Allsidiga aktiviteter med PRO Glimåkra

Allsidiga aktiviteter med PRO Glimåkra

0

PRO Glimåkra höll sitt årsmöte den 6 februari vilket inleddes med parentation för en avlidan medlem. Ordförande Per af Forselles tände ett ljus, läste en livsbetraktelse och den egna dikten ”Stigen”.

Efter parentationen öppnades mötet och alla hälsades välkomna, varav två nya medlemmar. Dagens underhållning med sång ock musik var populära BG & JB.

Verksamheten
Ur styrelsens verksamhetsberättelse för 2018 framgår följande. Vid slutet av året hade PRO Glimåkra 242 medlemmar. Under året tillkom nio nya medlemmar, fem avled och tolv medlemmar hade av olika anledningar valt att lämna föreningen.
Föreningens aktiviteter har varit många, med nio månadsmöten samt flera öppet hus-dagar, samkväm och trivselträffar, bowling, boule, bingo och resor. PRO-kören med HÅW-kapellet har varit flitigt anlitat under året.
Föreningens trevliga och allsidiga aktiviteter har gjort att medeltalet ligger runt 60-65 personer som besöker varje samkväm.
Styrelsen ser gärna att fler som är intresserade önskas välkomna att bli medlemmar i vår förening.

God ekonomi
Föreningens ekonomi är god och därför har vi återbetalat 28 348 kronor i subventioner till julfest, samkväm, resor och uppvaktningar. De största utgifterna har varit inköp av kontorsmaterial, förbrukning och inventariekostnader (10 450 kr) samt bidrag med 5 497 kr. till Glimåkra Hembygdsförening för inköp av ett större tält.
Lotterierna har tack vare många skänkta vinster varit en stor inkomstkälla och därutöver har våra duktiga damer i kaffe- och festkomittén starkt bidragit till att bättra på vår ekonomi.
Avtal har tecknats med Östra Göinge Kommun angående Boulebanan där vi kommer att erhålla ett årligt driftsbidrag för skötsel av anläggningen.

Föreningen bjöd på kaffe och dagens kaffevärdar var Britt Rosenstråle, Harriett Andersson och Annika af Forselles som dukade fram hembakat med fastlagsbullar och tre sorters kakor därtill.Mötet avslutades med lotteridragning.

Styrelsen för 2019:
Ordförande: Per af Forselles.
Sekreterare: Stig Celander.
Kassör: Ragnar Svensson.
V. Ordförande: Bertil Berntsson
Ledamöter: Britt Rosenstråle och Annika af Forselles
Ersättare: Hans Holmberg

Text: Ragnar Svensson
Foto: privat