Social trötthet

Social trötthet

Att digitaliseringen bara är i en inledningsfas, tror jag de flesta håller med om. Men att utvecklingen skulle vara linjär är ett feltänk. Vi är redan nu inne i en backlash. En växande trend av trötthet för social media. I mångt och mycket på grund av att nyfikenheten har lagt...

Läs mer